Accueil Perpignan Taxis

El seu colaborador de transport

 • Disponible les 24 hores del dia 24, 7 sobre 7

 • Taxis G7 colabora amb Accueil Perpinyà Taxis

Desde l’any 1977, Accueil Perpinyà Taxi, empresa situada 52, Avenue Foch a Perpinyà, disposa d’una central de taxis, on 32 conductors de taxis estan afiliats independentment.

Per satisfer les seves necessitats, la flota de taxis es componsa d’automòbils berlines, turisme, monovolums i també furgonetes. Tots amb aire condicionat.

Convertir-se en conductor de taxi s’ha d’aprovar un examen final professional qual hisenda remet un certificat d’aptitud per conduir un taxi.
Després de passar amb èxit el seu examen, per exercir la seva activitat, el conductor del taxi ha de tenir un permís d’estacionament.
Referent als taxis, només els preus d’hisenda s’apliquen. Es tenen en compte la distància del viatge, i els suplements d’equipatge (…).
es calcula automàticament amb el taxímetre situat a l’interior del vehicle.

informació útil

 • Accueil Perpignan Taxi
  52 rue Maréchal Foch
  66000 Perpignan France
  Phone : 0033 468 351 515
  Fax : 0033 468 353 767
  Email : accueil.perpignantaxi@orange.fr
  Siret : 39909209700035